Вивчення німецької мови для біженців з України

Deutsch lernen für Geflüchtete aus der Ukraine

UKR

Які курси німецької є у Любеку? Як зареєструватися?

У Любеку є різні курси, для тих, хто мало або зовсім не володіє німецькою:

  1. Курси денної форми навчання від Федерального управління з міграції та біженців
  2. Мама вивчає німецьку
  3. Мовні зустрічі, волонтерські мовні курси

 

1. Курси денної форми навчання від Федерального управління з міграції та біженців (BAMF)

Інтеграційні курси – це офіційні мовні курси BAMF. Інтеграційні курси проводять різні мовні школи. У Німеччині всі навчають за однією концепцією. Курси проходять щодня, по 4-6 годин на день. Всього курси тривають 600 годин, якщо потрібно вивчити латинське письмо – 900 годин.

Реєстрація:
Необхідно подати заявку до BAMF. Сходіть до мовної школи, там вам допоможуть із заявкою. Отримавши схвалення від BAMF, ви можете зареєструватися в мовній школі за вашим вибором.

Вартість:
безкоштовно для зареєстрованих осіб

Догляд за дітьми:
дітей не можна брати з собою.

Мовні школи для курсів інтеграції в Любеку

 

 

2. Мама вивчає німецьку

Ця пропозиція для вивчення мови підходить жінкам з маленькими дітьми. Жінки та діти разом вивчають німецьку мову. Курс проходить двічі на тиждень у Любеку, по 3 години на зустріч. То є концепція з постійним вікладачем мовного курсу та працівником по догляду за дітьми.

Реєстрація:
Mona Brück
0451 122 4211
mona.brueck@luebeck.de

Monika Masihi
0451 122 4287
monika.masihi@luebeck.de

Вартість: безкоштовно для всіх

 

 

3. Мовні зустрічі

У Любеку є й інші волонтерські мовні збори та мовні курси, які проводяться зацікавленими клубами та організаціями. Є різні концепції. Актуальний огляд можна знайти в мовному бюлетені Ганзейського міста Любек, українською мовою з 6 квітня 2022 року на домашній сторінці допомоги в Україні з усіма адресами та контактними особами

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся за адресою: integration@luebeck.de або зателефонуйте за номером 0451 122 4521

Зустрічі для спілкування у Любеку

 

DE

Welche Deutschkurse gibt es in Lübeck? Wie kann ich mich anmelden?

Es gibt unterschiedliche Kurse in Lübeck. wenn sie kein oder nur wenig Deutsch sprechen:

  1. Vollzeitkurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
  2. Mama lernt Deutsch
  3. Sprachtreffen, ehrenamtliche Sprachkurse

 

1. Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Integrationskurse sind offizielle Sprachkurse des BAMFs. Integrationskurse werden von verschiedenen Sprachschulen durchgeführt. Alle unterrichten nach dem gleichen Konzept in Deutschland. Die Kurse finden täglich statt, mit 4-6 Unterrichtsstunden am Tag. Insgesamt Dauern die Kurse 600 Stunden, wenn Sie die lateinische Schrift erlernen müssen 900 Stunden.

Anmeldung:
Sie müssen einen Antrag beim BAMF stellen. Gehen Sie zu einer Sprachschule, diese hilft Ihnen bei der Antragstellung. Wenn Sie die Zulassung vom BAMF erhalten haben können sie sich bei einer Sprachschule Ihrer Wahl anmelden.

Kosten:
kostenfrei für registrierte Personen

Kinderbetreuung:
Kinder können nicht mitgebracht werden.      

Sprachschulen für Integrationskurse in Lübeck

 

 

2. Mama lernt Deutsch

Dieses Sprachlernangebot ist für Frauen mit kleinen Kindern geeignet. Die Frauen und Kinder lernen gemeinsam Deutsch. Der Kurs findet 2 x pro Woche in Lübeck statt, pro Treffen 3 Unterrichtsstunden. Es gibt ein Konzept mit einer festen Sprachkursleiterin und einer Kinderbetreuerin.

Anmeldung:
Mona Brück
0451 122 4211
mona.brueck@luebeck.de

Monika Masihi
0451 122 4287
monika.masihi@luebeck.de

Kosten: für alle Personen kostenfrei

 

 

3. Sprachtreffen

In Lübeck gibt es weitere ehrenamtliche Sprachtreffen und Sprachkurse die von engagierten Vereinen und Organisationen durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Konzepte. Eine aktuelle Übersicht finden Sie im Sprachnewsletter der Hansestadt Lübeck, auf Ukrainisch ab dem 06.04.2022 auf der Homepage Ukraine-Hilfen mit allen Adressen und Ansprechpartner.

Bei Fragen wenden Sie sich an: integration@luebeck.de oder telefonisch an  0451 122 4521

Begegnungs- und Sprachcafés in Lübeck

 

 Sprachnewsletter der Hansestadt Lübeck

Das könnte Sie auch interessieren