Press & PR - Contact

Silke Lehmann
Silke Lehmann (Head of dep.)
ph.: +49 451 122 1454
E-Mail: silke.lehmann@filmtage.luebeck.de
 
 

N.N. (Assist.) - from Sept. 2018
ph.: +49 451 122 1455
E-Mail:

 
 
N.N. (Press accreditation / Intern.) - from Sept. 2018
ph.: +49 451 122 1455
E-Mail:
 
 
N.N. (Social Media / Intern.) - from Sept. 2018
ph.: +49 451 122 1747
E-Mail:
 

Back